Política de privacitat

Escoda & Codina es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal les dades que vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple, a través del correu electrònic o de formularis posats a la seva disposició en el present lloc web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes. És possible que a la nostra pàgina web existeixin formularis en els quals es recaptin les seves dades per a finalitats concretes. En aquestes circumstàncies s’estarà a les condicions específiques aplicables a cada cas.

Escoda & Codina es compromet a observar l’obligació del secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

A la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. A més, les seves dades no seran segmentades ni tampoc farem ús de mètodes invisibles de dades personals.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a info@escoda-codina-es o per correu postal a Escoda & Codina, S.A.P., c. Doctor Samsó, 36, baixos, 08310 Argentona, Barcelona. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.