Les noves hipoteques a Espanya són més cares que a l’eurozona

0

Font: La Vanguardia

Un informe de Funcas descarta el perill d’una nova bombolla immobiliària

Cinc de cada 100 euros de préstecs per a la compra d’un habitatge que es concedeixen a Europa es firmen a Espanya. Els anys de la bombolla immobiliària (abans del 2007), Espanya concentrava un 20% de totes les hipoteques firmades a la zona euro. La dada, que apareix en l’última edició de Cuadernos de información económica mostra com malgrat el creixement dels últims mesos “no hi ha elements objectius per pensar que s’estigui formant una bombolla immobiliària”.

L’autor de l’informe, el catedràtic de la Universitat de València Joaquín Maudos, explica que atès al pes d’ Espanya en el conjunt de la zona euro, en una situació normalitzada el país hauria d’absorbir un 10% de l’import dels nous préstecs hipotecaris que es firmen. És aproximadament el doble del pes que tenen actualment i la meitat del que hi havia abans de la crisi.

En l’informe es destaca que la concessió de crèdit hipotecari va augmentar un 10% des de l’abril. Els últims 12 mesos es van concedir 43.500 milions d’euros en hipoteques mentre que el 2014 –enmig de la crisi– el volum es va reduir a 21.857 milions.

El treball també analitza l’evolució del tipus d’interès aplicat als préstecs. Es comprova el canvi que hi ha hagut els últims anys quan les entitats han passat d’oferir uns tipus d’interès hipotecaris per sota de la mitjana a tot el contrari. Segons les dades del Banc Central Europeu (BCE) que se citen en el treball, del total d’hipoteques que hi ha “vives” avui dia estan a un tipus d’interès en el conjunt de l’ eurozona un 2,12%, mentre que a Espanya se situen en un 1,21%. En canvi si s’analitzen només les noves operacions el tipus a Espanya és d’un 2,02%, per davant de l’1,83% de la zona euro. Aquest diferencial positiu que hi havia a Espanya és pel pes més gran que tenien les hipoteques a interès variable que en l’actual situació de tipus baixos, que es troben en el nivell mes reduït de tota la història. També influïa el fet que les campanyes comer­cials a Espanya eren més agres­sives.

Maudos afegeix que els últims tres mesos s’ha notat a Espanya un increment en els tipus d’interès. El catedràtic assenyala que les dues hipòtesis que poden justificar aquest augment de preus són “la incertesa generada pel Tribunal Suprem” sobre la possibilitat que s’incrementessin els costos per a les entitats en haver d’assumir els impostos derivats de la constitució d’hipoteques amb caràcter retroactiu. I l’altra raó és “per les conseqüències del canvi legislatiu del Govern central” que sí que força les entitats a assumir aquest impost però només en les noves hipoteques. La banca comença a admetre que les condicions seran més dures per haver d’assumir l’impost d’actes jurídics documentats.

L’informe també compara el pes que tenen les hipoteques a tipus variable en diferents països i comprova que mentre que a Espanya representen un 38% en altres països com Alemanya són només un 11,5% o a França un 2,2%. En canvi, quan va arrencar la crisi, les hipoteques a tipus variable a Espanya representaven un 90% del total.

Comparteix:

Envia·ns un comentari